Hur bokför jag lön för anställda?

Steg 1: Välj lönedag och klarmarkera löner

När du är klar med lönerna är det dags att bokföra dem. Först måste du välja lönedag. Detta gör du genom att klicka upp kalendern under "Välj lönedag". Lönedagen infaller alltid inom samma månad oavsett om den anställde har förskott- eller efterskottslön. Läs mer här om hur efterskottslön fungerar. Du har även möjlighet att välja olika lönedagar för anställda.

Därefter ska tillagda lönespecifikationerna klarmarkeras. Klicka på "Klarmarkera löner". Innan du bokför kan du enkelt låsa upp de klarmarkerade lönerna genom att välja "Ändra lön".

Steg 2: Bokför löner

Lönen kan bokföras först efter att datumet passerats.

Bokföringsposten för lönen kan exporteras som SIE.fil i samma steg.

Steg 3: Deklarera och betala skatter

Efter att lönerna är utbetalda är det dags att deklarera och betala skatter samt sociala avgifter. Deklarationsunderlaget får du fram direkt i Bokio som du sedan kan kopiera när du rapporterar in till Skatteverket. Här kan du även göra avdrag på de sociala avgifterna, exempelvis för forskning och utbildning (FoU). Klicka på kugghjuls-knappen för att göra dessa ändringar.

Avdragen måste du själv lägga till när du deklarerar till Skatteverket då Bokios arbetsgivardeklaration än så länge inte beräknar med dessa. Däremot tar bokföringen hänsyn till detta.

Från och med januari 2019 är det nya regler som gäller och AGI, arbetsgivardeklaration på individnivå träder i kraft. För de arbetsgivare som har mer än 15 anställda började detta dock redan gälla i juli 2018.

Detta innebär att den årliga kontrolluppgiften ersätts med en arbetsgivardeklaration som nu ska lämnas in månadsvis och per individnivå. Syftet med AGI är för att förenkla det administrativa arbetet i det långa loppet för arbetsgivare, detta genom att tanken är att löne-arbetet nu fördelas bättre under hela året. Läs mer om detta hos Skatteverket så du som arbetsgivare vet hur du ska förberedda dig. 

Steg 4: Bokför skatter

Den 12e i månaden efter gör du slutligen det sista steget och bokför skatterna. Klicka på "Bokför skatter" i Steg 2 inne på lön. Vanligtvis betalar man kanske in summan till Skattekontot före den 12e för att Skatteverket sedan drar det automatiskt den 12e. Bokningen skulle alltså därför kunna ske i två steg (insättningen på skattekontot och sedan när pengarna dras).

I denna automatiska bokning så gör vi det dock bara i ett steg vilket också är okej. Verifikatet konterar så att 1630 både debiteras (pengar in på skattekonto) och krediteras (pengar ut från skattekonto). Du bör alltså bokföra skatten på den dag Skatteverket drar summan och inte den dag du sätter in pengarna på skattekontot.