Hur bokför jag lön för anställda?

När du är klar med månadens löner är det dags att bokföra dem. Kontrollera att du valt rätt lönedag, dvs den dagen du betalar ut lönen till dina anställda. Lönedagen infaller alltid inom samma månad oavsett om den anställde har förskott- eller efterskottslön. Läs mer här om hur efterskottslön fungerar. 

Du har även möjlighet att välja olika lönedagar för dina anställda. Vill du ändra lönedag, klicka på kalender-ikonen under Välj lönedag.

Klicka på kalender-ikonen och välj lönedag

Steg 1: Klarmarkera och betala ut löner

När du är helt klar med månadens löner går du vidare genom att klicka på Klarmarkera löner.

Klicka på Klarmarkera löner när du är färdig med månadens löner

Behöver du göra några ändringar kan du alltid välja Ändra löner eller klicka på lås-ikonen för att låsa upp de klarmarkerade lönerna. Om du vill göra ändringar efter att du har bokfört lönerna måste du först ångra bokföringen.

Klicka på Ändra löner eller lås-ikonen för att låsa upp månadens löner

Steg 2: Bokför löner

Lönen kan bokföras först efter att datumet (lönedagen) passerats.

Klicka på Bokför löner för att bokföra månadens löner

Välj vilket betalkonto du använt vid utbetalning av lönerna. Under Inställningar → Betalkonton kan du välja vilket konto du vill ha föreställt som betalkonto för lön.

Välj vilket betalkonto du använt för att betala ut lönerna

Klicka på Visa bokföring för att se hur verifikatet kommer att se ut. Här kan du även välja att exportera bokföringsposten för lönen som en SIE.fil.

Klicka på Visa bokföring för att se verifikatet för lönen

Steg 3: Deklarera och betala skatter

Efter att lönerna är utbetalda är det dags att deklarera och betala skatter samt sociala avgifter. Deklarationsunderlaget får du fram direkt i Bokio som du sedan kan kopiera när du rapporterar in till Skatteverket. Här kan du även göra avdrag på de sociala avgifterna, exempelvis för forskning och utbildning (FoU). Klicka på kugghjulet för att göra dessa ändringar.

Observera!

Skulle du göra avdrag på de sociala avgifterna så måste du själv justera dessa när du deklarerar till Skatteverket då Bokios arbetsgivardeklaration än så länge inte beräknar med det automatiskt. Däremot tar bokföringen hänsyn till det.

Läs mer här om inlämning av arbetsgivardeklaration (AGI).

Klicka på kugghjulet för att redigera avdrag av skatt på lön

Steg 4: Bokför skatter

Den 12e i månaden efter gör du slutligen det sista steget och bokför skatterna. Klicka på Bokför skatter i Steg 2 inne på lön.

Klicka på Bokför skatter för att bokföra skatterna för lön

Vanligtvis betalar man troligtvis in summan till sitt skattekontot före den 12e, för att Skatteverket sedan drar det automatiskt den 12e. Bokningen skulle alltså därför kunna ske i två steg (insättningen på skattekontot och sedan när pengarna dras).

I denna automatiska bokning så gör vi det dock bara i ett steg vilket också är okej. Verifikatet konterar så att 1630 både debiteras (pengar in på skattekonto) och krediteras (pengar ut från skattekonto). Verifikatet bokförs därmed på den dag som Skatteverket drar summan och inte den dag du sätter in pengarna på skattekontot.