Hur många anställda kan jag ha?

Vissa funktioner kräver en betalplan

I Bokio kan du som har prisplanen Premium och Premium Plus skapa och hantera löner, där 1 anställd ingår per månad. Om du överskrider gränsen kostar det 20 kronor per extra anställd, oavsett paket. 

Har du fler än maxantalet (3 eller 5) för din prisplan så kommer du få välja vilka anställda du vill aktivera nästa gång du skapar lön. Det är inte förrän du själv aktivt gått in och aktiverat de anställda som du vill skapa lön för, som det eventuellt kommer kosta dig något. Har du fler än 3 eller 5 anställda på nästa lönekörning kommer du få bekräfta dina betaluppgifter. De anställda som du inte aktiverar kan fortsätta att ligga kvar som inaktiva eller så kan du välja att arkivera dem.

Läs mer om våra prisplaner

För att lägga till anställda går du till sidan Anställda under Löner och klickar på Ny anställd.