Hur många anställda kan jag ha?

Det är du själv som sätter gränserna för hur många anställda du kan ha. Bokio har ingen övre gräns.