Hur hanteras milersättning och bilförmån?

Milersättning och bilförmån hanteras i Bokio Lön. Under Lägg till ny rad finns delvis  “Bilersättning” där man kan välja mellan Privat bil, Företagsbil bensin och Företagsbil diesel. Längre ned hittas även “Företagsbil” där man fyller i den bilförmån som gäller baserat på modell och Skatteverkets beräkningsmodell vilken man kan klicka sig fram till.

När du bokför lönerna så bokförs även tillagd milersättning/bilförmån och du behöver ej bokföra något mer utöver detta.

Drivmedelsförmån

Vid drivmedelsförmån där den anställde inte innehar någon ersättning utan ska beskattas för förmånsvärdet så lägger du till en rad "Övrig förmån" och skriver i kommentaren att det är en drivmedelsförmån.

 

Enskild firma

Milersättning till dig själv i din enskilda firma hanterar du direkt i bokföringen. I Bokios moderna bokföring kan söka på “Milersättning” och därifrån välja vilken typ av bil som du har. Egen bil, Tjänstebil bensin eller Tjänstebil diesel.

Systemet hanterar då själv de skattefria nivåerna för dessa bilar. Överskjutande del bokförs som skattepliktig ersättning som du sedan manuellt måste hantera i din deklaration.