Hur bokför jag lön för aktiebolag och ekonomisk förening?

När du är klar med lönerna är det dags att bokföra dem. Detta görs genom att först klarmarkera och sedan i nästa steg bokföra dem på det datum du har valt som utbetalningsdag (denna dag ställs in under “Inställningar → Lönedag”). Detta kan först göra efter att datumet passerats. Du kan även välja att ha olika lönedagar för anställda.

I steg 2 ska du deklarera, betala och bokföra skatter. Här kan du göra avdrag på de sociala avgifterna, exempelvis för forskning och utbildning (FoU) och få underlag och skriva ut arbetsgivardeklarationen. Avdragen måste du själv lägga till när du deklarerar till Skatteverket då Bokios arbetsgivardeklaration än så länge inte beräknar med dessa. Däremot tar bokföringen hänsyn till detta.

Den 12e i månaden efter gör du slutligen det sista steget och bokför skatterna.