Hur bokför jag en kreditfaktura från leverantör?

Kreditfakturor bokförs lite olika och idag går det ej att bokföra en faktura med ett direkt negativt belopp. Enklaste sättet är då att bokföra det som det ursprungliga inköpet (med positiva belopp) men byta plats på debet och kredit, alltså så att verifikatet ser ut tvärtom gentemot det ursprungliga.

Fakturametoden

Anta att vi har erhållit en faktura á 3125kr som vi har betalat och bokfört så här:

Efter detta sker en reklamation och av leverantören får vi en kreditfaktura. Denna laddas upp och vi måste nu bokföra detta manuellt. Först på den dagen vi mottagit fakturan och det vi gör är att helt enkelt byta sida på debet och kredit utifrån verifikatet som skapades vid inköpet.

När återbetalning från leverantör har skett kan vi under Bokfört ta upp verifikatet för kreditfakturan och klicka på "Betalning"

Skriv in datumet då inbetalningen skett och välj aktuellt kostnadskonto.

Resultatet blir följande:

Kontantmetoden

Använder du kontantmetoden blir det lite färre steg när du ska bokföra en kreditfaktura från en leverantör.

Vi har även i detta fall erhållit en faktura á 3125kr som vi har betalat och bokfört så här:

Affärshändelsen bokförs alltså enbart då betalning har skett. Därefter görs en reklamation och vi erhåller en kreditfaktura från leverantören. Denna bokförs då återbetalning har skett och vi får göra följande i den manuella bokföringen:

Resultatet blir följande: