Stödjer Bokio ideella föreningar?

En ideell förening är bokföringsskyldig om den bedriver näringsverksamhet. I Bokio kan du inte välja ideell förening som bolagstyp men det går bra att välja till exempel ekonomisk förening.

En ideell förening som inte driver ekonomisk verksamhet är vanligtvis befriad från moms. Just nu finns en beta-funktion i Bokio som gör det möjligt för dig att bokföra utan moms. Aktivera funktionen under Inställningar →  Beta-funktioner för att därefter ändra inställningar för moms. Observera att om du inte aktiverar funktionen och vill bokföra utan moms så måste varje verifikat hanteras manuellt.

Under Inställningar → Räkenskapsår ställer du in respektive års momsperiod. Ska ditt företag inte redovisa moms så väljer du Ej momsregistrerad i listan. Inställningen kommer påverka följande funktioner:

  • Bokföringsmallarna - Bokios smarta bokföring
  • Automatisk bokföring av kundfakturor
  • Sidan för momsrapporter

Systemet ser till att samtliga händelser bokförs korrekt utan moms och att momsrapporterna är låsta.

Om du är osäker på om ditt företag är registrerat för moms kan du logga in på Skatteverket för att se din företagsinformation.

Läs mer