iZettle-händelser kan inte hanteras

För vissa händelser i iZettle så kan vi inte bokföra automatiskt. Det betyder att du måste gå in och se över händelsen och eventuellt behöva bokföra den.
Integrationen stödjer inte bokföring av köp gjorda via e-handel. Dessa utesluts från dagskassan.

iZettle-händelser Bokio inte stödjer

Följande iZettle-händelser stödjer vi inte automatisk bokföring av:

  • Justering
  • E-money transfer
  • Annulering av avgiftsrabatt
  • Frysta tillgångar
  • Okänd händelsetyp
  • Aktivering av kupon

Dessa händelser kan behövas bokföras manuellt. När det är hanterat så kan du Markera som hanterad i iZettle integration listan.

 

iZettle-händelser vi inte känner till

Det kan förekomma iZettle-händelser vi inte känner till. Det kan t.ex. hända när iZettle presenterar en ny händelse. I dessa fall så kan du behöva manuellt bokföra dessa händelser. Du kan skriva till vår support på support@bokio.se om detta är återkommande händelser.

När det är hanterat så kan du Markera som hanterad i iZettle integration listan.

Misslyckad hämtning av iZettle-händelser

Om en misslyckad hämtning skulle förekomma enligt bild nedan så kontakta vår support på support@bokio.se för att lösa det.

När det är hanterat så kan du Markera som hanterad i iZettle-integrationslistan.