Hur många kunder kan jag ha?

Det finns inga begräsningar kring antalet kunder, skicka till så många som du vill.