Bokförs mina fakturor efter att de är betalda?

När man skapar en faktura kan man välja att bokföra de efter att den är betald.

När betalning kommit in för en faktura går man in på fakturan och väljer Betald enligt bilden nedan.

Markera en faktura som betald i Bokio

Efter att man markerat fakturan som betald får man välja hur mycket som betalats. Stämmer inte summan överens med fakturabeloppet så får man valet att antingen bokföra mellanskillnaden som öresavrundning eller lämna fakturan öppen för fler betalningar.

Bokför betalning av faktura i Bokio

Efter att fakturan är betald kan man bokföra fakturan direkt i Bokio genom att klicka Bokför.

Bokför en skapad faktura i Bokio