Kommer Bokio sälja min information?

Nej, din information är din egen och vi kommer inte att sälja enskilda kunduppgifter.