Kan man periodisera fakturor?

Använder du dig utav kontantmetoden går det att periodisera enskilda fakturor. Fakturan bokförs då enligt fakturametoden för att försäljningen ska hamna på rätt år. Du måste sedan själv pricka av betalningen som då bokförs i nästa räkenskapsår.

Du ställer in periodisering längst ned på fakturan i Bokio.

Använder du fakturametoden så periodiseras fakturorna automatiskt.