Importera tidrapportering i Toggle till en faktura

I en faktura kan man importera tidrapportering för att snabbt och enkelt skapa en faktura med rätt fakturarader.

Bokio har idag stöd för att importera tidrapportering från Toggle.

Importera från Toggle

1. Logga in på Toggle och klicka längst ned till vänster på din användare, klicka Profile Settings.

Bokio tidrapportering i Toggle inställningar

2. Kopiera API-token från Toogle

Hämta API-token från Toggle till Bokio

3. Klicka sedan Importera från tidrapportering inne på en faktura.

4. Klicka Välj konto och sedan Lägg till Toogle

5. Skriv ett valfritt namn och klistra in API-token.