Periodisera kundfakturor

Använder du dig utav kontantmetoden går det att periodisera enskilda fakturor. Detta gäller för fakturor med fakturadatum i ett år och betaldatum i nästa. Fakturan bokförs då enligt fakturametoden för att försäljningen (och momsen) ska hamna på rätt år. Du måste sedan själv pricka av betalningen som då bokförs i nästa räkenskapsår. Läs mer här om fakturor som betalas i nästa räkenskapsår.

Observera att detta inte är samma sak som den periodisering som görs vid bokslut

Gå in på fakturan du vill periodisera, klicka på redigera-ikonen uppe i högra hörnet och väljer "Ändra faktura". Här kan du sedan pricka i att fakturan ska periodiseras. Klicka därefter på "Klart".

Skulle du redan ha bokfört inbetalningen får du klicka på papperskorg-ikonen på den registrerade betalningen högst upp på fakturan så att det verifikatet annulleras. Därefter kan du ställa in att fakturan ska periodiseras enligt ovan.

När fakturan är satt till periodiserad kommer en knapp "Bokför faktura" upp på fakturadatum i historiken. Klicka på den för att bokföra försäljningen som en kundfordring på fakturadatum. När fakturan sedan är betald går du in som vanligt och registrerar och bokför betalningen.Använder du fakturametoden så periodiseras fakturorna automatiskt.