Kan man periodisera fakturor? (gamla versionen)

Aktivera nya versionen av faktura under Inställningar → Beta-funktioner.

 

Kundfakturor

Använder du dig utav kontantmetoden går det att periodisera enskilda fakturor. Fakturan bokförs då enligt fakturametoden för att försäljningen ska hamna på rätt år. Du måste sedan själv pricka av betalningen som då bokförs i nästa räkenskapsår.

Du ställer in periodisering längst ned på fakturan i Bokio.

Använder du fakturametoden så periodiseras fakturorna automatiskt.

 

Leverantörsfakturor

Använder du fakturametoden så bokförs leverantörsfakturor automatiskt som en leverantörsskuld. Vid kontantmetoden så måste du manuellt justera detta. Dvs, alla inköp på faktura som du kommer betala i nästkommande räkenskapsår ska tas upp som en leverantörsskuld på bokföringskonto 2440.

 

Vid bokslut

Ser du till att periodiska kund- och leverantörsfakturor i bokföringen behöver dessa ej tas upp i bokslutet.