Hur raderar jag en kundfaktura?

Har du skickat iväg en faktura och det är den senaste i fakturaserien kan du under "Mer" välja att Ändra faktura och sedan "Ångra publicering". Fakturan hamnar då som Utkast igen. Nu kan du radera fakturan genom att klicka på papperskorg-ikonen.

"Mer"-knappen hittar du längst uppe till höger inne på fakturan

Är fakturan den senast skapade så kan du välja "Ångra nu". Fakturan hamnar då som utkast och går därefter att radera helt genom att klicka på "Radera" uppe i högra hörnet.

Är fakturan däremot satt som “Betald” krävs det att du återställer fakturan som "Skickad". Är betalningen bokförd måste verifikatet för den först annulleras (eller om det är sista verifikatet i serien raderas). Klicka på papperskorg-ikonen i fakturans historik för att annullera den bokförda betalningen.

Använder du fakturametoden och enbart bokat affärshändelsen blir det detta verifikat du måste annullera (vilket du kan göra genom att redigera fakturan) för att så småningom kunna ta bort fakturan.

Obeservera!
Är fakturan inte den senast skapade, vilket då innebär att du har andra fakturor med högre nummer, får man tyvärr inte bara ta bort den eftersom det skapar ett olagligt hål i fakturaserien. Du får då istället välja att kreditera fakturan. Då står den ursprungliga fakturan som “Krediterad” och så skapas det en ny faktura vilken är en “Kreditfaktura”. Läs mer här om hur man krediterar kundfaktura i Bokio.

Sökord: Ta bort faktura