Hur raderar jag en faktura?

Har du skickat iväg en faktura och det är den senaste i fakturaserien kan du under redigera-ikonen välja att Ångra publicering. Fakturan hamnar då som Utkast igen. Nu kan du radera fakturan genom att klicka på papperskorg-ikonen.


Redigera-ikonen hittar du överst till höger på fakturan 

Är fakturan däremot satt som “Betald” krävs det att du återställer fakturan som "Skickad". Är betalningen bokförd måste verifikatet för den först annulleras (eller om det är sista verifikatet i serien raderas).


Använder du fakturametoden och enbart bokat affärshändelsen blir det detta verifikat du måste annullera (vilket du kan göra genom att redigera fakturan) för att så småningom kunna ta bort fakturan.

Obeservera!
Är fakturan inte den senast skapade, vilket då innebär att du har andra fakturor med högre nummer, får man tyvärr inte bara ta bort den eftersom det skapar ett olagligt hål i fakturaserien. Du får då istället välja att kreditera fakturan. Då står den ursprungliga fakturan som “Krediterad” och så skapas det en ny faktura vilken är en “Kreditfaktura”. Den kan du om du vill skicka till kunden.

Sökord: Ta bort faktura