Hur krediterar man en faktura?

Fakturan är kundens krav på betalning av en tjänst eller vara, men i fall av retur, kompensation, skador på varor eller liknande situationer kan säljaren av produkten välja att stryka fakturan. Alltså kreditera den.

När en faktura krediteras blir den ursprungliga fakturan krediterad och det skapas en kreditfaktura. Denna kreditfaktura ska skickas till kunden.

Så här krediterar man fakturan

  1. Gå in på fakturan i Bokio.
  2. Klicka på redigera-ikonen uppe till höger.
  3. Klicka Kreditera nu.

Fakturan krediteras och det skapar en ny faktura; kreditfakturan. Öppna kreditfakturan för att exportera och skicka iväg till kunden.

Klicka på PDF-ikonen uppe i högra hörnet inne på fakturan för att exportera och skicka iväg till kunden.

Kreditera del av faktura

Ibland vill man reducera fakturans värde men det går inte att kreditera en del av fakturan ännu i Bokio. Istället gör man så att man krediterar hela fakturan och skapar en ny faktura. Både kreditfaktura och ny faktura ska skickas till kunden.

Bokföra kreditfaktura

Är betalningen eller kundfordran av fakturan bokförd så bokförs krediten av kundfordran direkt när du väljer att kreditera fakturan.
Använder du kontantmetoden och betalning av den ursprungliga fakturan ej har skett (och då inte heller bokförts) så ska fakturan inte bokföras överhuvudtaget.

Om kunden har betalat

Oavsett om du använder faktura- eller kontantmetoden så måste du manuellt se till att annullera den bokförda betalningen från kunden.

Om kreditfakturan ej är genererad i Bokio

Kreditfakturor bokförs lite olika och idag går det ej att bokföra en faktura med ett direkt negativt belopp. Enklaste sättet är då att bokföra det som den ursprungliga försäljningen (med positiva belopp) för att sedan i förhandsgranskningen av verifikatet flytta över från kredit till debet och vice versa. Alltså så att verifikatet ser ut tvärtom gentemot det ursprungliga. Samma sak gäller om det är en kreditfaktura från en leverantör.

Sökord: Kreditnota