Har fakturan levererats till kunden?

Skicka kundfakturor via e-post direkt från Bokio

I Bokio kan du enkelt skicka iväg fakturorna direkt till kundens e-post. Det är viktigt att fakturan når kunden och för att se status för denna kan du gå in på fakturan och scrolla ned till "Leveranshistorik".

Här ser du vilket datum fakturan blivit skickad, vilken metod (E-post eller PDF-nedladdning) samt vad status är. Står den som "Skickad" innebär det att fakturan har kommit fram till kundens e-postadress men att denne ej har öppnat den. Är den "Bekräftad" har kunden öppnat mailet. Står status däremot som "Misslyckad" innebär det att fakturan ej har kunnat levererats till kundens e-post.

Skickad

Bekräftad

Exportera faktura som PDF

Skickar du ej fakturan via e-post så kan du ladda ned den som PDF. Under Leveranshistorik ser vi då att metoden för leverans är "Nedladdning" och att denna är bekräftad.