Markera en faktura som betald

När betalning kommit för din faktura så måste den markeras som betald. Detta gör man i rull-listan uppe till höger och väljer Betald.

Efter att man markerat fakturan som betald får man välja hur mycket som betalats. Stämmer inte summan överens med fakturabeloppet så får man valet att antingen bokföra mellanskillnaden som öresavrundning eller lämna fakturan öppen för fler betalningar.

 

Bokföra en betald faktura

Efter att den den markerats som betald kan man välja att bokföra fakturan. En mer detaljerad beskrivning på hur bokföring av en faktura går till.