Skicka en automatisk faktura

Denna funktion testas just nu av utvalda företag. Maila gärna till support@bokio.se om du är intresserad av att delta.

Börja med att skapa en faktura. Läs guiden [Hur skapar jag en faktura?].

När du är klar klickar du på "Publicera faktura" längst ned. Det är i detta steg du kan välja att skicka med automatisk fakturering. Läs här om hur du aktiverar automatisk fakturahantering.

Kontrollera kundens uppgifter. Observera att företagsnamn och adress hämtas automatiskt. Ett tips är att förhandsgranska fakturan innan publicering för att se så att samtliga uppgifter stämmer. Klicka på "Förhandsgranska".

När du är klar klickar du på "Skicka" och fakturan skickas till den e-postadress du fyllt i för kunden. Det går inte att se vilken e-postadress fakturan blivit skickad i fakturahistoriken men däremot redovisas det på fakturan. Status på faktura kommer stå som "Skickad" fram tills dess att den är betald. Fakturagram ser till att fakturan når kunden och om den av någon anledning inte skulle nå kundens inkorg så skickas fakturan på post, helt kostnadsfritt.

Betaluppgifter

Eftersom fakturan administreras av Fakturagram skall din kund betala till Bokio/Fakturagrams Bankgiro 5236-8412. Läs mer här om betalning av autofakturerade kundfakturor.

När du publicerar fakturan så bokförs försäljningen automatisk på fakturadatum enligt fakturametoden. I fakturans historik högst upp på sidan kan du se det bokförda verifikatet.

Observera!

Använder du kontantmetoden och redovisar moms per år så kommer du kunna använda den automatiska fakturahanteringen och bokföra enligt fakturametoden på enbart dessa fakturor. Har du däremot kontantmetoden och redovisar moms per kvartal eller månad så kommer du inte kunna använda automatisk fakturahantering.

 

Innan du börjar använda automatisk faktura måste du se till att rätt bokföringskonto är kopplat till faktura och det betalkonto du valt i Steg 2 ovan. Har du till exempel ett bankgiro som går under Företagskonto, måste du se till att 1930 är valt som betalkonto för faktura. Har du valt plusgiro som utbetalningskonto så ska 1920 vara valt som betalkonto för faktura i inställningarna.

Gå till Inställningar → Betalkonto och klicka för det betalkonto som ska vara kopplat till fakturabetalningar. 

Redigera publicerad faktura

Har du publicerat en automatisk faktura går det inte att redigera den. Du får i så fall kreditera fakturan (kostnadsfritt) för att sedan skapa en ny.