Betalning av automatiska fakturor

Denna funktion testas just nu av utvalda företag. Maila gärna till support@bokio.se om du är intresserad av att delta.

Vår fakturapartner Fakturagram administrerar våra automatiska fakturor, vilket innebär att din kund betalar till Bokio/Fakturagrams Bankgiro 5236-8412.

Utbetalning görs till ditt konto regelbundet varannan vardag. Vid utbetalning till ditt konto skapas en avräkningsnota som underlag i ärendet.

En avräkningsnota är ditt bokföringsunderlag och innehåller information om inbetalda fakturor. Vid betalning av flera fakturor specificeras varje enskild faktura för sig i underlaget. 

 

Hur ser jag att en faktura är betald?

När fakturan är betald kan du hitta den bland "Alla fakturor" inne på Fakturor. På avräkningsnotan står det specificerat vilken kund inbetalningen kommer ifrån samt OCR-nummer från fakturan. 

 

Vad händer om kunden betalar in till fel konto?

Då fakturan innehåller nya betaluppgifter så finns såklart möjligheten att en befintlig kund råkar betala in till fel bankkonto. Det kan vara bra att i början vara uppmärksam på detta och dubbelchecka företagets bankkonto så det inte sker en felbetalning. Skulle detta hända kan du välja att antingen själv betala in beloppet i enlighet med fakturan alternativt säga till kunden att betala in till rätt konto och sedan betala tillbaka pengarna från ditt eget bankkonto. I bästa fall så kan detta ske innan påminnelseavgift hinner skickas till kunden.