Automatisk påminnelse och inkasso

Denna tjänst kommer snart att upphöra och därför är det inte längre möjligt att börja använda denna funktionen.

Skickar du en faktura med automatisk fakturahantering så hanteras påminnelse och eventuell inkasso automatiskt.

Om fakturan inte betalas i tid, skickas en betalningspåminnelse till kund automatiskt av Fakturagram. Detta sker 4 dagar efter förfallodatum samtidigt som en påminnelseavgift om 60 kr och dröjsmålsränta läggs på fakturabeloppet.

Om betalningspåminnelsen inte betalas inom 8 dagar, skickas ett inkassokrav ut till kund automatiskt utan att du behöver göra något. Inkassoavgift om 180 kr och dröjsmålsränta läggs på kravet mot din kund.

Dröjsmålsräntan debiteras i enlighet med villkoren för den ursprungliga fakturan som du skapar i Bokio.