Automatisk fakturahantering

Med automatisk fakturahantering kan du nu enkelt skicka kundfakturor som både bokförs och blir avprickade automatiskt då kunden har betalat. Fakturan skickas och administreras i samarbete med vår fakturapartner Fakturagram.

Hur fungerar det?

När du publicerar en automatisk faktura, bokförs den automatiskt och levereras till kund via e-post. När fakturan betalas av kunden, registreras och bokförs betalningen i Bokio automatiskt.

 

 

Dina fakturor du skickar via Fakturagram har nu även stöd för OCR. Observera att fakturan administreras av vår partner Fakturagram vilket innebär att betalning skall göras till Bokio/Fakturagrams BG 5236-8412.

Utbetalning från Fakturagram till ditt konto görs regelbundet varannan vardag. Vid utbetalning till ditt konto skapas en avräkningsnota som underlag till ärendet.

Sker flera inbetalningar från olika kunder samma dag, redovisas dessa på en och samma avräkningsnota och bokförs automatiskt som ett verifikat. Det kommer dock vara specificerat vilka fakturor inbetalningen gäller så att du fortfarande kan ha koll på detta.

Även när du har aktiverat automatisk fakturahantering så kommer du fortfarande alltid ha möjlighet att välja att skicka direkt via e-post eller ladda ner som PDF, men administrera den manuellt.

Observera!

Automatisk faktura stödjer idag endast bokföring med fakturametoden. Du som använder kontantmetoden och redovisar moms per år kommer däremot kunna använda funktionen ändå och bokföra enbart dessa fakturor enligt fakturametoden. Har du däremot kontantmetoden och redovisar moms per kvartal eller månad så kommer du inte kunna använda automatisk fakturahantering. 

Vad kostar det?

Vi ser till du får betalt från dina kunder så effektivt som möjligt utan några extra fakturaavgifter. För dig som fakturautställare är tjänsten gratis (med undantag för att avsluta inkassoärende) och din kund betalar endast lagstadgad påminnelse- och inkassoavgift samt upplupen ränta till Fakturagram vid försenad betalning.

Fullständiga villkor för tjänsten kan du läsa när du aktiverar automatisk fakturahantering på ditt konto i Bokio, samt här.

Avgifter för fakturaservice:

 

Ditt företag

Din kund

E-post till kund

Gratis

Gratis

Postat brev till kund

Gratis

Gratis

Betalningshantering

Gratis

Gratis

Påminnelser

Gratis

60 kr

Inkasso

Gratis

180 kr

Ränta

Gratis

Enl. fakturavillkor

Kronofogden

Gratis

680 kr

Kreditfaktura

Gratis*

Gratis

Avsluta inkassoärende

Ev. obetalda avgifter

*20 kr avgift om Inkassokrav har skickats för fakturan som krediteras


Eventuella avgifter + moms dras automatiskt vid inbetalning från Fakturagram till ditt bankkonto och kommer även att synas i din bokföring.

Aktivera automatisk fakturering

Du aktiverar funktionen genom att publicera en faktura, välja automatisk fakturahantering och följa guiden steg för steg. Du kommer sedan få identifiera dig med hjälp av BankID.

Läs mer här om hur du aktiverar automatisk fakturering när du skickar fakturor i Bokio. 

Påminnelse och Inkasso

Om fakturan inte betalas i tid, så skickas en påminnelse till kund automatiskt av Fakturagram. Detta sker 4 dagar efter förfallodatum samtidigt som en påminnelseavgift om 60 kr och dröjsmålsränta läggs på fakturabeloppet.

Om betalningspåminnelsen inte betalas inom 8 dagar, skickas ett inkassokrav ut till kund automatiskt utan att du behöver göra något. Inkassoavgift om 180 kr och dröjsmålsränta läggs på kravet mot din kund.

Dröjsmålsräntan debiteras i enlighet med villkoren för den ursprungliga fakturan som du skapar i Bokio.

Läs mer här om betalning av automatisk faktura.