Aktivera automatisk fakturahantering

Denna funktion testas just nu av utvalda företag. Maila gärna till support@bokio.se om du är intresserad av att delta.

Det är när du publicerar en kundfaktura (skapad i Bokio) som du kan aktivera automatisk fakturering. Klicka på "Publicera faktura" och gå sedan vidare med automatisk fakturering.

Steg 1: Verifiera företagsinformation

Verifiera att den företagsinformation som hämtas från ditt bolag i Bokio stämmer. Om inte så kan du manuellt justera. Klicka därefter på "Nästa".

Steg 2: Vart ska utbetalningar ske?

Vi hämtar bankgiro- och plusgirouppgifter som är kopplade till ditt företags organisationsnummer via Bankgirocentralen (BGC) respektive Nordea. Om uppgifterna saknas hos BGC kan du ange dina kontouppgifter manuellt.

Steg 3: Aktivera med BankID

Fyll i ditt personnummer, läs igenom villkoren och klicka på "Bekräfta" för att aktivera tjänsten med BankID.

Starta appen BankID och bekräfta med din kod.

Klart!

Steg 4: Välj betalkonto

Innan du börjar använda automatisk fakturahantering måste du se till att rätt bokföringskonto är kopplat till faktura och det betalkonto du valt i Steg 2 ovan. Har du till exempel ett bankgiro som går under Företagskonto, måste du se till att 1930 är valt som betalkonto för faktura. Har du valt plusgiro som utbetalningskonto vid aktiveringen så ska 1920 vara valt som betalkonto för faktura i inställningarna.

Gå till Inställningar → Betalkonto och klicka för det betalkonto som ska vara kopplat till fakturabetalningar.