Stämma av bokföring mot bankkonto

Ett väldigt bra sätt att se över så att bokföringen stämmer är att synka företagskontot med det faktiska bankkontot. Stämmer summan på företagskontot i bokföringen överens med saldot på banken så ska det mycket till att bokföringen inte skulle stämma.

Bäst gör du detta genom att gå in på Huvudboken som du hittar i vänstermenyn under Rapporter. Här ser du summering av samtliga konton på respektive räkenskapsår. Du har in- och utgående balanser och samtliga händelser i debet och kredit på varje bokföringskonto.

Stämmer inte saldot i bokföringen med bankkontot?

Först och främst, titta så att den ingående balansen på räkenskapsåret är korrekt. I följande exempel så ska det ingående saldot på företagskontot (1930) vara 514 219,38 kr. Vidare så ska till exempel saldot för 2019-02-12 vara 491 069,38 kr.

Kolla saldot på 1930 ingående balansen

Lättast är att börja uppifrån och gå dag för dag och se att det stämmer överens. Så fort det inte synkar vid ett datum så innebär det att något är bokfört fel eller helt enkelt saknas i bokföringen. Slutligen så har vi den utgående balansen. Stämmer saldot vid årets slut överens med vad som faktiskt finns på kontot? Gör det det så är vi på god väg!

Kontrollera utgående balas på företagskonto i huvudboken

Om du inte har något företagskonto

I Enskild firma finns det inget krav att det ska vara ett företagskonto hos banken eftersom ägaren och företaget är samma person. Däremot bör man ha ett bankkonto som endast används i verksamheten. Om företaget har ett konto som används endast för verksamheten så blir det korrekt att bokföra mot 1930 även om bankkontot inte är registrerat som företagskonto hos banken. Om man istället betalar något för företaget från sitt privata konto dvs. ett konto där man även har privata transaktioner så får man bokföra detta som en Egen insättning, på konto 2018.

Med andra ord så blir det mycket svårare att synka bankkontot mot bokföringen om det är så att man inte har ett företagskonto av något slag.