Kan Bokio hjälpa mig med utdelning?

Att beräkna löneunderlag, lönekrav, skatt på utdelning och vad utfallet blir beroende på vad för val du gör är inte det enklare. Därför vill vi på Bokio kunna erbjuda våra användare hjälp med detta.

Med hjälp av en skattejurist upprättar vi K10 blanketter, beräknar eventuellt utdelningsutrymme och kontrollerar hur mycket du kan ta ut från ditt bolag. Du får också en uttagsanalys som visar hur ägaren kan göra uttag ur företaget med lägsta skatt.

Du kommer få hjälp med följande frågor:

 • Hur stora utdelningsbara medel har bolaget?
 • När man får ta utdelning?
 • Hur ska skatten på utdelningen deklareras?
 • När betalas skatten på utdelningen?
 • Måste utdelningen betalas ut direkt?
 • Får man dela ut resultatet löpande under räkenskapsåret?  

 

Priser

Paket 1

Består av två delar där de olika tjänsterna faktureras efter utfört arbete.

År 2019
Vi kan hjälpa dig med ditt utdelningsutrymme om innan årets slut - 2 000 kr ex. moms.

År 2020
Medföljande K10 blankett till våren vid inlämning av den privata deklarationen - 1 500 kr ex. moms.

Totala paketet kostar 3 500 kr ex. moms.

Paket 2

År 2020
Endast K10 blankett Schablonregeln (förenklingsregeln) -  2 000 kr ex. moms.

Paket 3

År 2020 Endast K10 blankett Löneunderlag (huvudregeln) - 3 000 kr ex. moms.

Vid eventuell konsultation tillkommer löpande kostnader.

Följande information behövs från respektive delägare om vi ska kunna hjälpa er:

 • Namn på delägare och personnummer
 • Bolagsnamn och organisationsnummer
 • Ägarandel
 • Har ägandet förändrats under räkenskapsåret
 • Bifoga en kopia på tidigare års K10 blankett

Bifoga din egen kontrolluppgift samt bolagets totala löner för 2019 om du tagit ut mer än 340 000 kr i år (i bolaget där du är aktieägare)

Intresserad?

Hör av dig till oss direkt på support@bokio.se.

Läs mer