Ingår K10 i Bokio bokslut?

K10 ingår tyvärr inte vid köp av bokslutshjälp då vi behöver ta hjälp av en skattejurist. Det är väldigt reglerat och måste göras på rätt sätt.