Hur backar jag bokslutet?

Bokslutet består av 7 olika steg. För att kunna gå tillbaka använder du dropdown-menyn som ligger i bokslutets översta vänstra hörn.

Därifrån kan du backa steg för steg bakåt i bokslutet. Några av stegen måste man låsa upp för att kunna gå vidare och du klickar då på "Lås upp".

Det går ej att backa till bokslutets första steg eller att få status "Ej påbörjad" men det är ingen fara då det egentligen inte är förrän i de senare stegen som man verkligen påbörjar bokslutet.

Observera!

Om du bokför Årets resultat och avslutar bokslutet för att sedan vilja backa tillbaka så måste du låsa upp hela bokslutet. Detta innebär att det första verifikatet som genererades från bokslutet kommer att annulleras (inte raderas helt).

Sökord: Bokslut, radera bokslut