Digital årsredovisning

Från och med 1 januari 2021 har du med aktiebolag möjlighet att göra ditt bokslut och välja bokslutspaketet Digital årsredovisning.

Digital årsredovisning

Du gör bokslutet själv i Bokio och för en engångskostnad får du fram din årsredovisning, inkomstdeklaration 2 i pappersformat eller SRU-filer, skatteberäkning samt bolagsstämmoprotokoll. Du får hela bokslutsprocessen samlad i Bokio.

 • Få ökad kontroll och överblick
 • Slipp pappersarbete med BankID signering och digital inlämning till Bolagsverket
 • Vi räknar ut samt bokför din skatt och årets resultat
 • SRU-filer för smidig filöverföring av din inkomstdeklaration 2 till Skatteverket
 • Möjlighet att göra skattemässiga justeringar
 • Nedladdningsbara kopior av din årsredovisning och inkomstdeklaration 2
 • Vi säkerställer att ditt bokslut följer årsredovisningslagen och redovisningsprinciper för K2  

Du kan också välja att göra ditt bokslut manuellt eller ta hjälp av en redovisningskonsult. Läs mer här om bokslut i Bokio.

Översikt bokslutspaket

Vem kan använda Digital årsredovisning?

Digital årsredovisning erbjuds för aktiebolag som ska redovisa enligt K2-uppställningen.

Det är bara mindre aktiebolag som får använda K2 och för att vara ett mindre aktiebolag måste man under vart och ett av de senaste två räkenskapsåren ha uppfyllt minst två av dessa villkor:

1. Färre än 50 anställda i medeltal
2. Mindre än 40 miljoner i balansomslutning
3. Mindre än 80 miljoner i nettoomsättning

Dessutom får aktiebolaget inte vara noterat på en börs eller annan marknadsplats.  

Här kan du läsa mer om årsredovisning enligt K2 och K3.

Vad innehåller Digital Årsredovisning?

Avstämning

Som en del av bokslutet finns en avstämningsguide. Där ser ni till att ni har:

 • Bokfört alla inkomster och utgifter
 • Stängt alla momsperioder för räkenskapsåret
 • Bokfört tillgångar och avskrivningar
 • Bokfört eventuella periodiseringar

Årsredovisning

Vår tjänst följer årsredovisningslagen och de redovisningsprinciper som gäller för K2. Det innebär att ni kan:

 • Skapa och upprätta årsredovisningen i Bokio
 • Signera årsredovisningen med BankID
 • Lämna in årsredovisningen digitalt till Bolagsverket
 • Nedladdningsbar kopia av årsredovisningen i PDF-format

Inkomstdeklaration 2

Utifrån bokföringen i Bokio hjälper vi er med att skapa din inkomstdeklaration. Det innebär att ni:

 • Får hjälp med beräkning samt bokföring av skatt och årets resultat
 • Kan göra skattemässiga justeringar
 • Får nedladdningsbara SRU-filer som gör det möjligt att använda Skatteverkets filöverföringstjänst vid inlämning
 • Nedladdningsbar kopia av inkomstdeklarationen i PDF-format

Årsstämma och protokoll

Årsstämman är en obligatorisk del av ditt bokslut och som en del av bokslutspaketet får du:

 • En guide för årsstämman
 • Ett exempelprotokoll  

Steg 1 Digital årsredovisning

 

Så funkar det