Villkor och övrig information om Bokio Partner

När tar Bokio över min bokföring efter att jag har tecknat Bokio Partner? 

Är ditt avtal färdigställt i exempelvis oktober och din uppstartsmånad är november så innebär det att november månad är den första månaden som vi kommer göra din löpande bokföring. Eftersom din personliga redovisningskonsult kan göra din bokföring först efter att periodens bokföringsunderlag inklusive bank- och skattetransaktioner är uppladdat så kommer det göras i början på december.

Vill du påbörja tjänsten senare än nästkommande månad går det bra.

Lämna in underlag i tid

Det är viktigt att vi får in allt underlag, såsom verifikationer, i tid. Sena inlämningar kan göra att exempelvis deklarationer blir försenade, med onödiga avgifter som följd. Se därför till att lämna in underlaget senast den femte varje månad. Januaris underlag ska alltså vara inlagt i Bokio den 5 februari.

Hör av dig till oss om du vet att du kommer att bli sen, så ser vi över det tillsammans. Vid onödiga och upprepade förseningar kommer vi att debitera en extra avgift.

Giltighetstid för löpande bokföring och bokslut

Tänk på att Bokio Partner enbart gäller bokslutet för det räkenskapsår som du startar ditt abonnemang, inte bokföring av tidigare räkenskapsår. Om du behöver hjälp med bokföringen för tidigare perioder så löser vi det under konsultation utanför Bokio Partner. Vi har då ett timpris på 1 000 kr (exkl. moms).

Ditt bokslut ingår i Bokio Partner, men om du avslutar ditt abonnemang inom 6 månader från tecknandet, så tillkommer en avgift för bokslutet.

Fakturering

Fakturering sker månadsvis i efterskott.

K3 redovisningsprinciper

Priset för Bokio Partner kan variera om ni redovisar enligt K3, då det är ett mer komplext sätt att redovisa. Ni kan läsa mer om detta här.

Om ni redan vet mer om att ni redovisar enligt K3, får ni gärna meddela oss om detta. Om det visar sig att ni vid bokslutstillfället väljer K3 som redovisningsprincip så kommer bokslutet och årsredovisningen ej att ingå i Bokio Partner. Vi kommer att debitera er enligt vår gällande prislista.

Uppsägning av Bokio Partner

Uppsägningstiden för Bokio Partner är en månad. Om du säger upp dig under till exempel januari, så fortsätter du att vara en Bokio Partner under hela februari. Vi kan även från vår sida säga upp kontraktet om du inte uppfyller kraven som finns under våra Allmänna villkor.