Uppladdningar

Under fliken Uppladdningar kan du enkelt ladda upp, administrera och bokföra de underlagen du laddar upp i Bokio.

Material och övriga filer

Under Uppladdningar kan du hantera två typer av filer: Material och övriga filer. Material-fliken kan du ladda upp till när det gäller underlag som ska tillhöra verifikat i bokföringen. Övriga filer-fliken kan du ladda upp till när det gäller filer som inte är direkt kopplade till verifikat, men som ändå är viktiga. Ett bra exempel på övriga filer är bank- och skattekontoutdrag som Bokio Partner-kunder laddar upp varje månad.

Oavsett vilken flik du är inne på så hittar du en uppladdningsknapp i övre högra hörnet, som du kan använda för att ladda upp material till den aktuella fliken.

Hantera underlag

I översikten för Material kan du se alla uppladdade underlag som inte är bokförda ännu. Om möjligt så har Bokio redan läst av datum och summa på ditt underlag, vilket du kan se direkt på miniatyrerna. Du kan även välja att bokföra underlaget direkt från miniatyren.

Under Övriga filer ser du inga miniatyrer och kan inte öppna filerna direkt i Bokio. Du kan dock ladda ner filen för att öppna den på din dator. Du kan även trycka på knappen med de tre punkter för att välja att ta bort ett underlag.

Filtrera och sortera

Med hjälp av knappen “Filter” så kan du filtrera underlagen baserat på hur de är kategoriserade. Kategorierna är de samma som du väljer när du bokför ett underlag: Kvitto eller utgift, Inkomst, Leverantörsfaktura och Annat. Du kan även filtrera efter underlag som ännu inte är kategoriserade.

Du kan även sortera de underlag som visas efter antingen skapandedatum eller betaldatum.

Ta bort underlag

Om du markerar ett underlags miniatyr genom att klicka i den lilla checkboxen som finns längst upp till vänster på varje miniatyr, så kan du ta bort underlaget genom klicka på knappen “Åtgärder” längst upp och välja “Ta bort uppladdning”. Du kan markera flera underlag på samma gång, för att ta bort flera åt gången.

Redigera underlag

Om du klickar på miniatyren för ett underlag så kommer du att få möjlighet att redigera dess uppgifter.

De uppgifter som Bokio har läst av kommer att vara förifyllda i fälten för summa och datum. Du kan dock alltid redigera alla uppgifterna, såsom summa, datum och kategori. Du kan här även ge en beskrivning av vad underlag berör, för att enklare hålla reda på händelsen. Du kan även lägga till fler sidor till underlaget genom att klicka på plustecknet till vänster.