Uppladdat material

Under fliken Uppladdat material kan du enkelt ladda upp, administrera och bokföra de underlagen du laddar upp i Bokio.

När du vill ladda upp underlag till ditt företag så kan du via knappen “Ladda upp” i vänstermenyn. Du kan även ladda upp det underlag genom att gå in under Uppladdat material och klicka på “Ladda upp material”-knappen som du hittar i högra hörnet av fönstret.

När du har valt och laddat upp underlag så kommer dessa att hamna under uppladdat material. Om du inte är Partner-kund och endast laddar upp ett underlag så kommer du att flyttas direkt till bokföringsfunktionen. Om du laddar upp fler än ett underlag så kommer du flyttas till sidan för uppladdat material om du inte redan befinner dig där. Är du Partner-kund så kommer du alltid att hamna under Uppladdat material när du laddar upp underlag.

Hantera underlag

I översikten för Uppladdat material kan du se alla uppladdade underlag som inte är bokförda ännu. Om möjligt så har Bokio redan läst av datum och summa på ditt underlag, vilket du kan se direkt på miniatyrerna. Du kan även välja att bokföra underlaget direkt från miniatyren.

Filtrera och sortera

Med hjälp av knappen “Filter” så kan du filtrera underlagen baserat på hur de är kategoriserade. Kategorierna är de samma som du väljer när du bokför ett underlag: Kvitto eller utgift, Inkomst, Leverantörsfaktura och Annat. Du kan även filtrera efter underlag som ännu inte är kategoriserade.

Du kan även sortera de underlag som visas efter antingen skapandedatum eller betaldatum.

Ta bort underlag

Om du markerar ett underlags miniatyr genom att klicka i den lilla checkboxen som finns längst upp till vänster på varje miniatyr, så kan du ta bort underlaget genom klicka på knappen “Åtgärder” längst upp och välja “Ta bort uppladdning”. Du kan markera flera underlag på samma gång, för att ta bort flera åt gången.

Redigera underlag

Om du klickar på miniatyren för ett underlag så kommer du att få möjlighet att redigera dess uppgifter.

De uppgifter som Bokio har läst av kommer att vara förifyllda i fälten för summa och datum. Du kan dock alltid redigera alla uppgifterna, såsom summa, datum och kategori. Du kan här även ge en beskrivning av vad underlag berör, för att enklare hålla reda på händelsen. Du kan även lägga till fler sidor till underlaget genom att klicka på plustecknet till vänster.