Bokio Partner - Ladda upp månadens underlag

För att vi ska kunna göra din bokföring måste du senast den 5:e i varje månad ladda upp följande:

  • Kostnader som verksamheten har haft den senaste månaden i form av kvitton och fakturor
  • Månadens banktransaktioner
  • Utdrag från skattekonto

Dessutom ska både löner och utlägg vara registrerat (om du har några).

 

Ladda upp kvitton och fakturor

På knappen Ladda upp kan du direkt välja en PDF- eller bildfil att importera som underlag till bokföringen. Du kan välja att ladda upp ett eller flera underlag samtidigt

Du kan också mejla in ditt underlag via Kvittoinkorgen eller använda Bokios mobilapp. I båda fall kommer du hitta det uppladdade materialet på sidan Att göra.

Välj filen du vill ladda upp och klicka sedan på Spara och fortsätt senare för att underlaget ska sparas på sidan Att göra. Du ska alltså inte gå vidare och bokföra något.

 

Ladda upp utdrag från banken

1. Logga in på din bank och gå till företagets bankkonto.

2. Du ska nu exportera transaktionerna för hela innevarande räkenskapsår. Välj period och exportera som PDF.

3. Logga in på ditt företag i Bokio och ladda upp PDF-filen genom att klicka på knappen Ladda upp.

4. När filen är uppladdad väljer du att Spara och fortsätt senare för att underlaget ska hamna på sidan Att göra. Du ska alltså inte gå vidare och bokföra något.

 

Exportera underlag från skattekonto

1. Logga in på ditt företag hos Skatteverket.

2. Gå till skattekontot för att exportera transaktionerna för hela innevarande räkenskapsår. Klicka på Fler transaktioner/beställning kontohistorik.

3. Välj period (den månad som ska redovisas) och klicka på Sök.

4. För att ladda ner utdraget som en PDF-fil, klicka på Skriv ut.

5. Välj att exportera som PDF (kan se lite olika ut beroende på vilken webbläsare du använder)

6. Logga in på ditt företag i Bokio och ladda upp PDF-filen genom att klicka på knappen Ladda upp.

7. När filen är uppladdad väljer du att Spara och fortsätt senare för att underlaget ska hamna på sidan Att göra. Du ska alltså inte gå vidare och bokföra något.