Bokio Partner - Bokslut och deklaration

Vi erbjuder digital signering av din årsredovisning (gäller enbart K2- årsredovisningar)

Det här gör vi

 • Vi bokför periodiseringar.
 • Vi bokför avskrivningar.
 • Vi bokför avsättningar.
 • Vi bokför obeskattade reserver.
 • Vi klassificerar interimsfordringar och interimsskulder.
 • Vi beräknar årets skatt.
 • Vi bokför årets skatt och resultat.
 • Vi upprättar årsredovisning.
 • Vi upprättar inkomstdeklaration.
 • Vi skapar årsstämmoprotokoll.

Så här gör du

 • Fyll i bokslutsformuläret som du hittar i Bokio Bokslut.
 • Skicka in årsredovisningen till Bolagsverket.
 • Skicka in inkomstdeklarationen till Skatteverket.