Utdelningshjälp K10

Utdelningshjälp K10

K10 ingår tyvärr inte vid köp av bokslutshjälp då vi behöver ta hjälp av en skattejurist. Vi kan hjälpa dig med att upprätta K10 blanketter och även beräkna eventuell utdelningsutrymme samt kontrollera hur mycket du kan ta ut från dina bolag. 

För att vi ska kunna hjälpa dig så behöver vi dessa uppgifter relaterat till din utdelning:

• Namn på delägare och personnummer
• Bolagsnamn och organisationsnummer
• Ägarandel, dvs totalt antal aktier i bolaget och förvärvat antal
• Förvärvsdatum och inköpspris för aktierna (kan vara vid fler tillfällen)
• Uppgift om eventuell ägarförändring under kalenderåret
• Bifoga en kopia på 2018 års K10 blankett
• Bifoga din egen kontrolluppgift samt bolagets sammandrag för 2018 och 2019
• Uppgift om utdelning 2019 (bifoga kopia av kontrolluppgift 31)

Priset ligger idag på 3500 kr exkl. moms. per blankett och uträkning. Sista dagen för beställning av K10 är den 1 juni.

Hör av dig till oss på support@bokio.se om du är intresserad.