Kan Bokio hjälpa mig att kontrollera min bokföring?

Är det så att man behöver specifik bokföringshjälp utav någon av våra konsulter kan vi erbjuda konsulttimmar för 1500kr/timmen och man får då hjälp att kontrollera så bokföringen blir korrekt. Då behöver vi information om vad det avser för tjänst och vad som behöver göras, samt en deadline på när du behöver ha detta klart. Konsulttimmarna utförs i mån om tid och det bästa är att skicka ett mail till support@bokio.se, som inkluderar den hjälp du behöver så återkopplar vi med ett upplägg. 

Vill du att ha hjälp med ekonomiarbetet?

Känner du att du behöver mer hjälp kan du i Bokio få hjälp att sköta allt ditt ekonomiarbete eller om du vill ha hjälp med delar utav det. Vi tillhandahåller då vår partner tjänst och för att komma igång med detta begär du enklast en offert till vår partnerlösning.

Läs mer