Skapa och radera bolag

Skapa flera bolag

I Bokio kan du skapa flera bolag. Detta gör du genom att klicka på företagsnamnet uppe till vänster och sedan "Skapa nytt företag".

Radera bolag

I samma vy där du skapar och skiftar mellan dina bolag i Bokio kan du även radera företag. Klicka på papperskorg-ikonen bredvid företaget du vill ta bort.

Tips!

Det kan alltid vara bra att ha ett bolag bredvid där man kan bokföra och testa systemets olika funktioner utan att det stör den "riktiga" bokföringen för ditt företag.