Betala leverantörsfaktura med Bokio Företagskonto

För att kunna betala en leverantörsfaktura med Bokio Företagskonto måste du först aktivera tjänsten för ditt företag. När Bokio Företagskonto är aktiverat och du har kopplat kontot till ett betal-/bokföringskonto, kan du använda det för att betala räkningar (leverantörsfakturor) som du laddar upp i Bokio.

 

Börja med att ladda upp och skapa leverantörsfakturan. När du lägger till leverantörer kommer du direkt även kunna lägga in betaluppgifterna. När du har bokfört inköpet (eller förberett bokföring om du använder kontantmetoden) så kommer du i sista steget direkt kunna klicka dig vidare för att hantera betalning. Välj Hantera betalning.

Bokförd leverantörsfaktura

Vill du inte hantera betalningen direkt så når du fakturan under Leverantörsfaktura i vänstermenyn. När du är redo att betala klickar du dig in på fakturan och väljer Lägg till betalning.

Lägg till betalning på faktura

Observera!

Om du inte betalar fakturan med Bokio Företagskonto och ska registrera en betalning klickar du istället på redigera-ikonen till höger om den gröna knappen. Klicka Registrera betalning och välj sedan vilket konto du har betalat fakturan med. Det kan till exempel vara ett annat bankkonto som du använder i ditt företag.

Registrera och bokför betalning med annat konto

Väljer du att lägga till betalning för att betala med ditt Bokio Företagskonto är det i nästa steg dags att kontrollera betalningsuppgifterna. Granska först uppgifterna för leverantören för att försäkra dig om att rätt bankgiro/plusgiro eller kontonummer är inmatade. Om du märker att någon av uppgifterna inte stämmer kan du redigera dessa för leverantören under Leverantörer och inköp → Leverantörer.

Du väljer sedan hur mycket som ska betalas och vilket datum betalningen ska schemaläggas till. Du kan till exempel delbetala en leverantörsfaktura genom att mata in en delsumma och därefter lägga till fler betalningar på fakturan. Datumet är per automatik satt till det förfallodatum som fakturan har, men du kan justera det till tidigast nästkommande dag.

Slutligen väljer du OCR-nummer eller Meddelande som referens på fakturan. Fyll i uppgifterna och kontrollera att allt stämmer. När du är klar klickar du på Lägg till betalning.

Lägg till betalning

När du har lagt till betalningen på fakturan kommer du kunna signera och betala direkt. Klicka på Signera betalning.

Signera betalning av leverantörsfaktura

Du hittar även betalningen under Bank → Betalningar där du kan klicka upp och se betalningsuppgifterna samt signera eller avboka betalningen.

Visa redo att signeras betalningar