Hur använder jag statusar i Back-office?

I Bokio Back-office finns det två sätt att arbeta med statusar. Det ena är statusikonerna i listvyerna, och det andra är statusar som du sätter för bokföringsperioder, för respektive bokföringsområde i kundföretaget.

Statusikonerna

I listvyerna under Företag > Partnerföretag och Företag > Mina företag kan du se statusikoner för respektive kundföretag.

Genom att hålla musen över en av statusikonerna så kan du se hur många perioder som väntar på att bli hanterade. Så länge någon av perioderna under respektive område har någon annan status än "Klar" eller "Pågår" så kommer ikonen för det området visas som blå. Det enda undantaget är ikonen för bokföring, som kommer att vara röd när en kund är försenad med att ladda upp underlag. Du kan läsa mer om hur statusar för bokföring fungerar under avdelningen "Bokföring", i den här guiden.  Från vänster till höger så visar ikonerna status för:

 • Bokföring
 • Bokslut
 • Moms
 • Lön
 • Noteringar

Du kan klicka på respektive ikon för att komma direkt till den avdelningen under kundens företagsdetaljer. Detta kräver att du är tillagd som användare på kundföretaget.

Statusar

Om du klickar dig in på ett kundföretag så kommer du till kundens företagsdetaljer. Du kommer då se att varje kundföretag har ett antal flikar, en för varje område av kundens bokföring:

Under varje flik kan du arbeta med statusar för respektive period. Detta är ett bra sätt för att hålla reda på vilket skede ditt arbete är i för respektive månad.

Under bokföring och lön kan du själv sätta status för varje månad, medan status för perioder under flikarna moms och bokslut sätts automatiskt baserat på information som hämtas från gröna Bokio. De statusar som finns tillgängliga är:

 • Väntar
 • Försenad
 • Ny
 • Pågår
 • Ofullständig
 • Klar

Statusen “Väntar” innebär att Bokio fortfarande väntar på att kunden ska ladda upp material för perioden, men sista datumet för inlämning har ännu inte passerat.

Statusen “Försenad” innebär att kunden inte har laddat upp underlag i tid för den aktuella perioden.

Statusen “Ny” innebär att underlagen är inlämnade av kund och att den är redo att hanteras av dig som redovisningskonsult.

Statusen “Pågår” kan du som konsult sätta på perioden när du har börjat hantera den.

Statusen “Ofullständig” kan sättas på perioder du inte kunnat färdigställa på grund av utomstående faktorer (som att du till exempel inväntar handlingar och åtaganden från myndigheter).

Statusen “Klar” sätter du på en period som är helt färdigställd av dig som konsult.