Radera och annullera verifikat i bokföringen?

Tumregeln när det gäller bokföring är att man inte får radera enskilda verifikat.

Enligt de senaste rönen är det ok att ha senaste verifikatet som preliminärt. I Bokio kan du därför helt ta bort ett verifikat inom 30 dagar om det är bokfört av dig och det är det senast bokförda verifikatet. Detta gör man genom att klicka Ändra på verifikatet på sidan Bokfört. Välj därefter "Radera". Om det finns uppladdat underlag på verifikatet kommer detta hamna under "Att göra" när verifikatet raderas. Vill man ta bort underlaget helt får man sedan klicka fram det i "Att göra" och sedan klicka på ta bort uppe i högra hörnet.

Kan inte verifikatet raderas helt kommer det istället annulleras genom att det skapas ett "annulleringsverifikat". Detta tar då helt ut det första verifikatet men lämnar historiken fullständig och är därför bättre ur ett legalt perspektiv.

Skulle du behöva göra en rättning så skapar du helt enkelt upp det nya verifikatet efter att du annullerat eller raderat det.

Observera!

Har du importerat bokföring så går det ej att radera senaste verifikatet även fall det ligger inom 30 dagar. Du får i detta fall skapa "annulleringsverifikat" direkt.


Ändra, radera, ta bort verifikat i Bokio
Ändra, radera eller annullera ett verifikatet gör du från sidan "Bokfört".

Sökord: Gjort fel, ångra, ta bort

Bokföring


< Tillbaka till kategoriöversikten