Mappa egna konton till Bokios kontoplan

De som tidigare använt ett annat bokföringsprogram kan importera bokföring till Bokio. Då läggs de konton som inte finns med i den kontoplan (Bas 15) som Bokio använder sig av till på företaget. Dessa konton måste i vissa lägen mappas mot Bokios kontoplan, tex för att göra momsrapport. Detta behövs bara göras en gång.

Mappa konton

Mappa konton till Bokios kontoplan Bas 15

I detta exempel saknas kontona 1699 och 3010 i Bokios kontoplan. Dessa behöver mappas till ett motsvarande konto.

  • Sök efter ett motsvarande konto som inte är samma konto i fälten under kopplad till.
  • Det bör vara inom samma kontoklass. 3010 bör alltså mappas till något konto 3xxx

Bokföring


< Tillbaka till kategoriöversikten