Hur fungerar Bokio Momsrapport?

I Bokio ställer du in om du vill redovisa moms årsvis, kvartalsvis eller månadsvis. Du väljer detta för respektive räkenskapsår under Inställningar.

Momsrapporten i Bokio genereras utifrån det du bokför och vid periodens slut är det dags att spara och skicka in rapporten.

Momsrapporten består utav 4 steg. I det första gäller det att du har gått igenom din bokföring och sett över så att allt som ska vara bokfört under perioden är det samt att kontrollera rapporten för att få en ytterligare bekräftelse på att allt har bokförts rätt.

I steg 2 hittar du samma blankett som du fyller i och skickar till Skatteverket. Denna ska ses över och sedan sparas. I dagsläget kan du få ut din momsrapport som en PDF, dock inte i samma format som själva blanketten utan vi hänvisar till att du manuellt för över siffrorna till den blankett du skickar till Skatteverket. I de fall man har bokfört på konton som inte är mappade till A05 så kan man manuellt justera denna ruta. Detta gäller dock enbart för A05. Resterande genereras bara utifrån det du har bokfört.

Steg 3 påminner dig om att blanketten manuellt måste skickas in till Skatteverket. Än så länge finns det ingen direkt integrering från Bokio.

Sist men inte minst så måste du i Steg 4 se till att bokföra in- eller utbetalning av moms. I Bokio redovisas momsskulden på konto 2650 och momsfordran på konto 1650.

Observera!
Låser du upp momsrapporten så kommer det tidigare verifiatet som genererats att annulleras. Du kan aldrig direkt radera detta verifikat.

Betala eller få tillbaka moms

Om du har moms att betala in till Skatteverket använder du sökord “Inbetalning moms” i Bokios moderna bokföring och konto 2650 kommer då debiteras. Får du däremot tillbaka moms så ligger det istället som “Utbetalning moms” när du bokför det som en intäkt och 1650 krediteras.

Bokföring


< Tillbaka till kategoriöversikten