Hur fungerar Bokio Momsrapport?

Momsrapporten i Bokio genereras utifrån det du bokför och vid periodens slut är det dags att spara och skicka in rapporten.

Välj momsperiod

I Bokio ställer du in om du vill redovisa moms årsvis, kvartalsvis eller månadsvis. Du väljer detta för respektive räkenskapsår under Inställningar → Räkenskapsår.

Steg 1: Avsluta och kontrollera din bokföring

Momsrapporten består utav 4 steg. I det första gäller det att du har gått igenom din bokföring och sett över så att allt som ska vara bokfört under perioden är det samt att kontrollera rapporten för att få en ytterligare bekräftelse på att allt har bokförts rätt. Gör en momskontroll genom att klicka på "Kontrollera rapport".

Steg 2: Se över och spara rapport

I steg 2 hittar du samma blankett som du fyller i och skickar till Skatteverket. Denna ska ses över och sedan sparas. I dagsläget kan du få ut din momsrapport som en PDF, dock inte i samma format som själva blanketten utan vi hänvisar till att du manuellt för över siffrorna till den blankett du skickar till Skatteverket. I de fall man har bokfört på konton som inte är mappade till A05 så kan man manuellt justera denna ruta. Detta gäller dock enbart för A05. Resterande genereras bara utifrån det du har bokfört.

Steg 3: Skicka in till Skatteverket

Momsrapporten måste manuellt måste rapporteras in till Skatteverket. Än så länge finns det ingen direkt integrering från Bokio. På den här sidan kan du skicka in moms- och arbetsgivardeklaration.

Steg 4: Betala och bokför momsen

Sist men inte minst så måste du se till att bokföra in- eller utbetalning av moms. I Bokio redovisas momsskulden på konto 2650 och momsfordran på konto 1650.

Observera!
Låser du upp momsrapporten så kommer det tidigare verifiatet som genererats att annulleras. Du kan aldrig direkt radera detta verifikat.

Byte av redovisningsperiod

Byte av redovisningsperiod för moms ska enligt Skatteverket ske enligt följande:

Kvartalsmoms  helårsmoms = Byte vid nästa räkenskapsårets ingång

Månadsmoms  kvartalsmoms = Byte vid ett kvartal som börjar januari, april, juli eller oktober

Månadsmoms  helårsmoms = Byte vid nästa räkenskapsårets ingång

Helårsmoms  kvartalsmoms = Byte vid nästa räkenskapsårets ingång

Kvartalsmoms  månadsmoms = Byte vid ett kvartal som börjar januari, april, juli eller oktober

Helårsmoms  månadsmoms  = Byte vid nästa räkenskapsårets ingång  

I princip är det samma regel som gäller för brutna räkenskapsår. Skatteverket godtar dock bara fyra bokslut 30/4, 30/6, 31/8 och 31/12.

Brutet räkenskapsår

Kvartalen är alltid jan-mar, apr-jun, jul-sep och okt-dec. Vid övergång till ny redovisningsperiod kan det kanske uppkomma att ett kvartal bara har en eller två månader. Detta gäller även om det första räkenskapsåret börjar mitt i en momsperiod. Till exempel om företaget startades 2017-05-01 och man ska redovisa moms per kvartal så kommer första perioden vara 2017-05-01 till 2017-06-30 för att sedan efterföljande period fortsätter enligt kalenderårets kvartal (2017-07-01 till 2017-09-30). I exemplet kommer räkenskapsårets sista momsperiod (2018-04-01 till 2018-06-30) alltså gå över två räkenskapsår.

Betala eller få tillbaka moms

Om du har moms att betala in till Skatteverket använder du sökord “Inbetalning moms” i Bokios moderna bokföring och konto 2650 kommer då debiteras. Får du däremot tillbaka moms så ligger det istället som “Utbetalning moms” när du bokför det som en intäkt och 1650 krediteras.

Bokföring


< Tillbaka till kategoriöversikten