Hur bokför jag in- och utbetalning av moms och skatt?

Om du har moms att betala in till Skatteverket använder du sökord “Inbetalning moms” i Bokios moderna bokföring och konto 2650 kommer då debiteras. Får du däremot tillbaka moms så ligger det istället som “Utbetalning moms” när du bokför det som en intäkt och 1650 krediteras.

För att betala arbetsgivaravgifter och personalskatt rekommenderar vi att man använder Bokio Löns automatiska hantering av detta.

Bokföring


< Tillbaka till kategoriöversikten