Hur Importerar jag min tidigare bokföring?

Import av bokföring från SIE fil kan göras antingen direkt när du registrerar ditt konto eller under fliken Inställningar → Bokföring → Importera tidigare bokföring.

Observera!

Se upp så att du inte importerar din SIE-fil mer än en gång. Det går inte att importera och ersätta det som redan finns i Bokio. Om du skulle importera mer än en fil är det risk för att bli dubbletter av verifikat och du får då en felaktig serie.
Det går tyvärr inte att radera bokföring för enskilda räkenskapsår utan det är allt eller inget som gäller. Se därför till att allt stämmer i din bokföring av det du har importerat innan du sätter igång och arbetar i Bokio.

Stöter du på problem och vill börja om från början gör du det enklast genom att följa den här guiden.

Bokföring


< Tillbaka till kategoriöversikten