Hur Importerar jag min tidigare bokföring?

Import av bokföring från SIE fil kan göras antingen direkt när du registrerar ditt konto eller under fliken Inställningar -> Bokföring -> Importera tidigare bokföring.