Hur hanteras tillgångar och avskrivning?

“En tillgång är en resurs som kontrolleras av företaget till följd av inträffade händelser och som förväntas innebära ekonomiska fördelar för företaget i framtiden”

Att bokföra tillgångar samt avskrivning av tillgångar är något man i dagsläget får hantera manuellt i Bokio. Ingående balans av tillgångar kan göras under Inställningar → Sätt första årets ingående balanser.

 

Avskrivningar

När du köper nya tillgångar som ska skrivas av får du bokföra dessa manuellt. Tillgångar skrivs av enligt den livslängd de förväntas ha. I de fall du köpt något som du bokfört på ett konto för avskrivningar så får du sedan bokföra detta genom att boka avskrivningen på rätt 1XXX konto i kredit och sedan rätt 78XX i debet.

Tex så här:
Konto 1229 Kredit
Konto 7832 Debet

Bokföring


< Tillbaka till kategoriöversikten