Hur hanteras tillgångar och avskrivning?

“En tillgång är en resurs som kontrolleras av företaget till följd av inträffade händelser och som förväntas innebära ekonomiska fördelar för företaget i framtiden”

Att bokföra tillgångar samt avskrivning av tillgångar är något man i dagsläget får hantera manuellt i Bokio. Ingående balans av tillgångar kan göras under Inställningar → Sätt första årets ingående balanser.

När du köper nya tillgångar som ska skrivas av får du bokföra dessa manuellt. De bokförs då i kontoklass 1XXX och skrivs sedan av enligt den livslängd de förväntas ha. Avskrivningen bokför du även den manuellt.

Bokföring


< Tillbaka till kategoriöversikten