Hur bokförs kreditkort?

Om du betalar med ett kreditkort så räcker det inte med att enbart bokföra betalningen av fakturan från kreditkortsföretaget. Varje kvitto för varje affärshändelse måste bokföras var för sig.

Om du har betalt med företagets kreditkort kan du använda “Anställdas privata pengar” som betalkonto för händelsen för att sedan när du betalar fakturan för kreditkortet nolla ut 2890 (Anställdas privata pengar) med hjälp av sökord "utlägg utbetalning" i den moderna bokföringen.

Sökord: Kreditkortsfaktura

Bokföring


< Tillbaka till kategoriöversikten