Hur bokförs en periodiseringsfond?

Avsättning till periodiseringsfond får göras upp till 25% (2017 års belopp för aktiebolag och andra juridiska personer) eller 30% (fysiska personer i Handelsbolag eller Enskilda firmor) av årets skattemässiga resultat. Detta görs tex om man vill skjuta upp beskattningen av resultatet till ett senare tillfälle. Avsättningen måste återföras inom 6 år. I Bokio får man bokföra detta manuellt:

2127 (Periodiseringsfond 2017) Kredit XXXX
8811 (Avsättning till periodiseringsfond) Debet XXXX

Sökord: Periodisera vinst, periodisering

Bokföring


< Tillbaka till kategoriöversikten