Hur bokförs betalning med Stripe?

Använder du betaltjänsten Stripe i ditt företag ska du tänka på följande när du bokför. Själva försäljningen kan man bokföra som en vanlig inkomst och använda Bokios försäljningsmallar, tex försäljning av varor 25% moms. I sista steget väljer man att justera verifikatet i förhandsgranskningen och där byta ut kontot i debet till 1580 F(ordringar för kontokort och kuponger), och därefter debitera. Vill man så kan man också göra hela bokningen manuellt.

 När man sedan får det utbetalt från Stripe så bokför du så här:

1580 Kredit - Hela försäljningssumman
1930 Debet - Det man får in på kontot
6064 (Factoringavgifter) Debet - Stripes avgift - Detta kontot använder man om det varit moms vid försäljningen.

(6570 (Bankkostnader) Debet - Stripes avgift - Detta kontot använder man om det inte varit moms vid försäljningen