Hur bokförs betalning med Stripe?

Använder du betaltjänsten Stripe i ditt företag ska du tänka på följande när du bokför.

Försäljningen bokförs som vanligt på 3XXX och 26XX i Kredit. Du kan välja att antingen göra hela bokningen manuellt, eller så justerar du i förhandsgranskning och byter ut 1510 (Kundfordringar) mot 1580 (Fordringar för kontokort och kuponger) och debiterar.

 När man sedan får det utbetalt från Stripe så bokför du så här:

1580 Kredit - Hela försäljningssumman
1930 Debet - Det man får in på kontot
6570 (Bankkostnader) Debet - Stripes avgift