Bokföra varulager

I Bokio finns idag ingen funktion som hanterar varulager men däremot kan du alltid registrera det i bokföringen.

​Varulager kan redovisas via direkt vid inköpet eller i anslutning till bokslut. Oavsett tillvägagångssätt så måste en lagervärdering göras och bokföras på räkenskapsårets balansdag.

Kreditera det konto som inköpet av varorna är registrerat på och bokför manuellt så här:
1410 (Lager av råvaror) Debet
4010 (Inköp material och varor) Kredit

Vid bokslut

Ingående balans för räkenskapsåret  +/- Inventerat lagervärde vid bokslut = Utgående balans för räkenskapsåret

Ökning:
Debet 14XX
Kredit 4960

Minskning:
Debet 4690
Kredit 14XX