Bokföra traktamente

Aktiebolag

Traktamente är en ersättning som man som anställd kan få av sin arbetsgivare när man reser i tjänsten.Traktamentet ska täcka de ökade levnadskostnaderna under tjänsteresan, det vill säga utgifter för logi, högre måltidskostnader än vanligt och diverse småutgifter. Vi rekommenderar att man lägger in det i samband med skapandet av löner. Om du inte lägger in det på den anställdes lön så får du i dagsläget bokföra det manuellt enligt nedan. 

Skattefria traktamenten i Sverige bokförs på 7321, Skattepliktiga inom Sverige 7322.
Skattefria traktamenten utomlands bokförs på 7323 och Skattepliktiga utomlands 7324.

Om pengarna betalas ut direkt bokförs det manuellt så här:
Debet 7322 
Kredit 19XX

Betalas det inte ut direkt så krediteras istället konto 2890. När utbetalning sedan sker så använder du mallen "Utlägg, utbetalning".

Belopp för utlandstraktamente år 2017 finns att tillgå här. 2018 års värden för utlandstraktamente hittar du här.

Enskild firma

Är du enskild företagare betalar du inte ut lön till dig själv. I dagsläget finns följande konto att tillgå i den manuella bokföringen: 

Skattefria traktamenten i Sverige bokförs på 5843, Skattepliktiga inom Sverige 5844.
Skattefria traktamenten utomlands bokförs på 5845 och Skattepliktiga utomlands 5846.

Om pengarna betalas ut direkt bokförs det manuellt så här:
Debet 5843
Kredit 19XX

Betalas det inte ut direkt så krediteras istället konto 2018. När utbetalning sedan sker så använder du mallen "Egen insättning, återbetalning".

Observera!

Det är viktigt att hålla reda på vilket belopp som är avdragsgillt respektive icke avdragsgillt när man bokar traktamente för detta kan påverka din beskattning.